Bestellen na 1 januari 2005 niet meer mogelijk!

Vanwege andere prioriteiten is het vanaf 1 januari 2005 niet meer mogelijk een CD-ROM te bestellen.

Bestel de Statenvertaling met Kanttekeningen op CD-Rom

Deze CD-Rom bevat de Statenvertaling met Kanttekeningen zoals die op deze website staat (incl. enkele ontbrekende kanttekeningen. De CD-Rom bevat ook de software genoemd op de titelpagina.

Op de CD staat een installatieprogramma waarmee u de Statenvertaling met Kanttekeningen kunt installeren, inclusief een interne zoekmachine.

Mevr. / Dhr.
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Email:

Privacy en anti-SPAM: Wij verstrekken uw email-adres in geen geval aan derden. U ontvangt van ons een nieuwsbrief over OpenSjamar en de Statenvertaling, waarvan u zich eenvoudig kunt afmelden.

U ontvangt de CD 'Statenvertaling met Kanttekeningen' voor 10 euro, franco thuis, zonder verdere kosten.

Na ontvangst van € 10,- o.v.v. uw postcode en huisnummer op ons rekeningnummer 30.93.34.071 t.n.v. Eskes Soft- & Webdesign te Ede sturen wij u de CD-ROM toe.

De CD-ROM wordt u geleverd door: Eskes Software & Webdesign

Ontbrekende Kanttekeningen

Op deze website (en op de CD) ontbreken nog enkele kanttekeningen. Deze zijn via het ook op de CD staande programma Theophilos te raadplegen.

We werken eraan om dit te verhelpen. Hier is geen einddatum van bekend. Het is afhankelijk van onze vrij te maken tijd.

Het gaat om de volgende hoofdstukken:

Genesis 23, 33;
Exodus 8, 13, 18, 25, 31, 34, 37;
Numeri 2, 5, 17, 35;
Leviticus 4, 12, 18, 24;
Deuteronomium 5, 21, 26;
Jozua 1, 3, 8, 20;
Richteren 4, 10;
2 Samuël 17;
2 Kronieken 13, 19, 29;
Ezra 8; 
Nehemia 8, 10;
Job 2, 9, 15, 19, 21, 23, 25, 26, 33 en 42;
Psalm 3, 10, 21, 23, 24, 26, 51, 83, 85, 100, 101, 108, 113, 146;
Spreuken 10, 26;
Prediker 6, 10, 11, 12;
Jesaja 10 en 59;
Jeremia 10, 22, 30, 31, 40, 46;
Ezechiël 6, 13, 15, 18, 21, 28, 30, 35, 44;
Daniël 1;
Hosea 10;
Joël 1;
Amos 3;
Jona 2;
Zacharia 10;

Jakobus 2;
Openbaring 6, 11, 13, 18.