1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


1Een lied Hammaaloth,1) van Salomo. Zo de HEERE2) het huis niet bouwt,3) tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.
2Het is tevergeefs4), dat gijlieden vroeg opstaat, laat5) opblijft,6) eet brood der smarten;7) het is alzo, dat Hij het8) Zijn beminden als in den slaap geeft.
3Ziet, de kinderen zijn een erfdeel des HEEREN;11) des buiks vrucht12) is een beloning.
4Gelijk de pijlen14) zijn in de hand eens helds, zodanig zijn de zonen der jeugd.15)
5Welgelukzalig is de man, die zijn pijlkoker met dezelve gevuld heeft; zij zullen niet beschaamd17) worden, als zij met de vijanden spreken zullen in18) de poort.